Concept en coördinatie realisatie website Knoop in je zakdoek

Voor Teleac/NOT heeft J-OE in samenwerking met de internet afdeling begin 2004 de website Knoop in je Zakdoek opgeleverd. Een website voor Verstandelijk Gehandicapten met speciale vereisten voor deze doelgroep. Gebruikersvriendelijkheid en eenvoud waren de uitdagingen in dit project. De site diende te voldoen aan de hoogste eisen van ‘drempels weg’.

Helaas besteedt de overheid en ook het bedrijfsleven erg weinig aandacht en tijd in het mogelijk maken van communicatie en interactie met verstandelijk gehandicapten via internet. Er worden eenmalige subsidies toegekend aan instanties die bezighouden met deze doelgroep, echter door het toekennen van een eenmalige subsidie verdwijnen goedbedoelde initiatieven reeds een jaar nadat zij zijn gestart omdat er geen budget meer is. Helaas heeft ook de website van Knoop in je Zakdoek geen vervolg mogen kennen.