HMG | ontwikkeling concept RTL.nl (HCM Clic)

Gedurende 3 maanden heeft Joyce en enkele andere medewerkers van HCM Clic op locatie van HMG meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw concept voor rtl.nl en is er ondersteuning geboden in het opzetten van de vereiste internetafdeling (geintegreerd bij de Teletekst redactie).

Zoals uit de screendump blijkt was het een zeer ambitieus concept waarbij ‘we’ de kijkers van HMG wilden betrekken door een interactieve community te realiseren. De kijker kon participeren door met content van HMG nieuwe content te maken, favorieten te selecteren en in contact te treden met andere leden.

Helaas heeft HMG het destijds niet aangedurfd om zoveel interactief geweld in haar portal in te bouwen en is er een uitgekleede versie van het concept gerealiseerd.

Interactieve portal