KPN Wholesale | ontwikkeling huisstijl en redesign website

Joyce heeft in dienst van HCM Clic een succesvol project ontwikkeld en gerealisseerd voor KPN Wholesale. Er is een nieuw design ontwikkeld (Rob Bary) en de website heeft een redesign ondergaan. Anno 2007 maakt KPN Wholesale nog steeds gebruik van het ontwerp en de ontwikkelde site.

Via de Wholesale site hebben Telecom klanten van KPN de mogelijkheid om – via een gesloten systeem, waarvoor de klant dus een toegang nodig heeft – ‘bandbreedte’ in te kopen, storingen te melden en kan men via een slim systeem voorspellen hoeveel
‘bandbreedte’ men denkt nodig te hebben in de toekomst.

Joyce heeft in samenwerking met een copywriter en artdirector het concept ontwikkeld, het functioneel ontwerp opgezet en de algehele coördinatie van het project verzorgd.

www.kpn-wholesale.com