Partnership The Modular Company

Begin 2006 is Joyce Oude Elferink een partnership gestart met Jacques Mattheij in The Modular Company. The Modular Company maakt het voor zelfstandig ondernemers mogelijk om op een eerlijke transparante wijze samenwerkingsverbanden aan te gaan.

De services die TMC ondernemers biedt maakt het voor initiators mogelijk om ideeën te realiseren zonder over een aanzienlijk startkapitaal te moeten beschikken. Uitvoerders kunnen participeren in een initiatief door tijd te investeren en hiermee ‘een deelneming’ in het initiatief te verkrijgen.

Lanceer platform
The Modular Company biedt ondernemers en uitvoerders die zich richten op online business een ‘lanceer’ platform waarmee een ‘fluïde’ organisatie kan worden opgezet om nieuwe initiatieven te realiseren zonder dat hiervoor een complexe, stugge BV moet worden opgericht.

Arbeid vs deelneming
De samenwerkende partijen leveren arbeid in ruil voor een deel van de (potentieële) winst. Door deze gezamenlijke inspanning is het mogelijk projecten te realiseren zonder over een groot startkapitaal te hoeven beschikken. TMC is een ideale ‘start-up’ voor freelancers die zich richten op langer termijn participaties i.p.v. een eenmalige inspanning te moeten leveren.

Samenwerken
TMC is vooral interessant voor mensen die graag met anderen samenwerken en bereid zijn om de gezamenlijk ontwikkelde business met elkaar te delen.

www.TheModularCompany.com