Verificatie Google via telefoon

Google heeft mijn zakelijke account en mijn privé account aan elkaar geknoopt toen ik met Google+ ging experimenteren. Heel vervelend want het ontvlechten lijkt een onmogelijke zaak. Hiervoor zou ik bestaande accounts moeten verwijderen en nieuwe account (met andere e-mail adressen) moeten aanmaken.

Wat blijkt nu? Als ik een nieuw account wil aanmaken moet ik blijkbaar mijn telefoonnummer opgeven om er doorheen te komen.

Google vraagt om telefoonnummer voor verificatie
Gelukkig staat er onder dat Google beloofd dat ze NEVER mijn nummer zullen delen voor marketing acties.

Google’s slogan NO EVIL is inmiddels 180 graden gedraaid.