Op het spoor van Romeinen en Bataven

Het is al weer 7 jaar geleden dat ik als freelance projectleider werkzaam was voor Teleac/NOT. Ik heb in die tijd diverse projecten gerealiseerd zoals de educatieve community Breinplein en een website voor het TV programma Knoop in je Zakdoek. Een ander project was de ontwikkeling van een (voor die tijd) grafisch hoogstaande site ter ondersteuning van het TV programma Op het Spoor van Romeinen en Bataven. Fantastisch om te zien dat website  nu 7 jaar later nog steeds beschikbaar is!

Concept en coördinatie realisatie website Knoop in je zakdoek

Voor Teleac/NOT heeft J-OE in samenwerking met de internet afdeling begin 2004 de website Knoop in je Zakdoek opgeleverd. Een website voor Verstandelijk Gehandicapten met speciale vereisten voor deze doelgroep. Gebruikersvriendelijkheid en eenvoud waren de uitdagingen in dit project. De site diende te voldoen aan de hoogste eisen van ‘drempels weg’.

Helaas besteedt de overheid en ook het bedrijfsleven erg weinig aandacht en tijd in het mogelijk maken van communicatie en interactie met verstandelijk gehandicapten via internet. Er worden eenmalige subsidies toegekend aan instanties die bezighouden met deze doelgroep, echter door het toekennen van een eenmalige subsidie verdwijnen goedbedoelde initiatieven reeds een jaar nadat zij zijn gestart omdat er geen budget meer is. Helaas heeft ook de website van Knoop in je Zakdoek geen vervolg mogen kennen.

 

Concept en coördinatie realisatie Breinplein (freelance @ Teleac/NOT)

In opdracht van Teleac/NOT heeft Joyce in 2004 in samenwerking met RVU, Kennisnet en Finalist het concept “Breinplein” ontwikkeld en gerealiseerd.

Het project had als doel om een platform te ontwikkelen ten behoeve van een verzameling van het educatieve materiaal van de publieke omroepen én de mogelijkheid om bezoekers via het platform kennis en ervaring met elkaar te laten delen.

Breinplein.nl biedt bezoekers de mogelijkheid om lid te worden van de site waarmee men niet alleen content gepersonaliseerd kan bekijken maar deze ook kan opslaan in hun persoonlijke archief om deze te bewerken c.q te verrijken met informatie. De eerste stap tot “samen leren” via Breinplein.nl. In 2006 heeft Teleac de community gesloten.